Καθετήρες μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης CereLink

CereLink™ System provides uncompromised advanced continuous ICP monitoring – with minimal drift, MR conditional capability, durable, flexible ICP sensors and advanced data presentation features.