Πνευματικός Κρανιοτόμος Anspach X-max

Anspach XMax. Pneumatic high speed
performance and power in a variety of
applications.